ดร.แกง

ขยัน…คือ…คำตอบ

Research

งานวิจัยที่สนใจ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  • developmental biology
  • choroid plexus biology
  • เซลล์ต้นกำเนิดประสาท (neural stem cells)
  • เซลล์ต้นเนิดจากน้ำคร่ำ (amniotic fluid stem cells)
  • กระบวนการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองผู้ใหญ่ (adult neurogenesis)
  • เซลล์ต้นกำเนิดจากไขมัน (adipose tissue-derived stem cells)
  • เซลล์ต้นกำเนิดจากการเหนี่ยวนำ (induced pluripotent stem cells)
  • ชีววิทยาการแพทย์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (regenerative biology & medicine)
  • เภสัชกรรมฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (regeneratve pharmacy)
  • การค้นคว้าและพัฒนายาใหม่โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด (stem cells for pharmaceutical development)

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s