ดร.แกง

ขยัน…คือ…คำตอบ

Publications

บทความวิจัย

 1. Prasongchean W, Vernay B, Asgarian Z, Jannatul N and Ferretti P (2015) The neural milieu of the developing choroid plexus: neural stem cells, neurons and innervation. Front. Neurosci. 9:103. doi: 10.3389/fnins.2015.00103
 2. Prasongchean W. and Ferretti P., Autologous Stem Cells For Personalized Medicine, New Biotechnology, 2012
 3. Leonardo Guastia,* Weerapong Prasongcheana,* Georgios Kleftourisa, Sayandip Mukherjeeb, Adrian J. Thrasherb, Neil W. Bulstrodec and Patrizia Ferretti, High Plasticity of Pediatric Adipose Tissue-Derived Stem Cells: Too Much for Selective Skeletogenic Differentiation?, STEM CELLS Translational Medicine 2012 (* Contributed equally as first authors)
 4. Prasongchean W.,  Bagni M.,  Calzarossa C., De Coppi P. & Ferretti P., Amniotic Fluid Stem Cells Increase Embryo Survival Following Injury, Stem Cells & Development, 2011
 5. Prasongchean W., Calzarossa C., De Coppi P. & Ferretti P., Transplanted Rat Amniotic Fluid Stem Cells Increase Survival In A Chick Injury Model, Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2009
 6. McArthur S, Prasongchean W, Gillies G, and Solito E., A Critical Role For The Anti-Inflammatory Protein Annexin A1 In Microglial Phagocytosis, FUND CLIN PHARMACOL., 2008

Book Chapter

 1. Ferretti, P., & Prasongchean, W. (2014). Adult neurogenesis and regeneration – focus on non-mammalian vertebrates. In A. Eisch, G. Kuhn (Eds.), Neural Stem Cells. New York: Humana Press. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4939-1908-6_1.pdf
 2. Prasongchean, W., & Ferretti, P. (2014). Amniotic fluid stem cells for the repair of prenatal and perinatal defects. In A. Atala, S. Murphy (Eds.), Perinatal Stem Cells   http://www.springer.com/life+sciences/book/978-1-4939-1117-2  (pp. 115-123). New York: Springer.

บทความวิชาการ/ทั่วไป

 1. เครื่องสำอางสเต็มเซลล์ ดีจริงหรือ?
 2. 5 เรื่องที่ต้องรู้! ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
 3. รู้ไว้ใช่ว่ากับ 15 คำถามสำคัญก่อนกินยา 
 4. Neuromyth”ความเชื่อผิดๆ ว่าด้วยเรื่องสมอง” 
 5. Introduction to Stem cells and Regenerative Medicine, เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555 http://thailand.digitaljournals.org/index.php/MNRHMB/article/view/22179
 6. สเต็มเซลล์ที่รัก ,THAI BIOINFORMATICS E-MAGAZINE http://thaibioinfonetwork.blogspot.com/2010/12/highlight.html
 7. เซลล์ต้นกำเนิดชอบออกกำลังกาย 1, วารสารเบิกฟ้า http://www.damrongchaitham.com/dm_news/2555_06.pdf
 8. เซลล์ต้นกำเนิดชอบออกกำลังกาย 2, วารสารเบิกฟ้า

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s