ดร.แกง

ขยัน…คือ…คำตอบ


ใส่ความเห็น

แนะนำการเรียนรู้ผ่านคลิปรายการ Science Guide

สัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสไปจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้าน “สะเต็ม” (STEM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทั้งนี้คำว่า STEM เป็นคำย่อจากชื่อภาษาอังกฤษ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ในวันนั้นผมวางรูปแบบกิจกรรมกลุ่มไว้หลากหลาย อาทิเช่น
-การเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเอง
-การสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อภาพนิ่ง
-การนำเสนอแผนที่ความรู้ด้านสะเต็มที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
-การอภิปราย/ซักถามเกร็ดความรู้ด้าน STEM โดยใช้คลิปรายการ Science Guide ซึ่งออกอากาศทางช่อง MCOT HD

สำหรับบทความนี้ผมจะขอยกตัวอย่างการใช้คลิปรายการ Science Guide ประกอบการเรียนการสอน โดยใช้คลิปรายการตอนเที่ยวกรุงเทพฯ ซึ่งผมเป็นพิธีกรเองครับ (รายการนี้มีพิธีกรนักวิทยาศาสตร์หลายคน ทุกตอนสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้เลยครับ)

12-28-2015 11-51-12 AM

หากไม่สามารถตัดคลิปให้เป็นเรื่องสั้น ๆ ได้ ผมแนะนำให้เปิดออนไลน์จากยูทูป แล้วเปิดหน้าต่างเว็บหลายๆ อัน ตามเวลาจุดเริ่มต้นของเนื้อหาการเรียนรู้ ผู้สอนอาจใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันขึ้นกับวัตถุประสงค์

  1. เปิดคลิปให้นักเรียนรับชมโดยไม่บอกเนื้อหาคร่าวๆ และไม่ใช้คำถามนำ
  2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมของคลิป และอาจเน้นจุดสำคัญให้นักเรียนตั้งใจเก็บประเด็นเพื่อนำมาโยงเข้าบทเรียน หรืออภิปรายกลุ่ม

ทั้งนี้ผู้สอนต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการใช้งานเองเพราะมีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน

 

หัวข้อการเรียนรู้เบื้องต้นที่อยากแนะนำมีดังนี้ครับ

1. ความอยากอาหาร/หิว: การทำงานของสมอง อาการผิดปกติหิวข้าวรอบดึก (night eating syndrome)

Timing เริ่มรายการจนถึงนาทีที่ 7.30 

ผู้สอนสามารถใช้ประกอบการสอนในช่วงเริ่มต้นก่อนเข้าสู่บทเรียน ผมคิดว่าวิชาชีววิทยาและเคมีน่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดครับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

How Your Brain Signals Your Body’s Need for Food

Neuropeptide Y

Night Eating Syndrome

12-28-2015 11-44-38 AM

2. สุนัขไซบีเรียน: ชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การระบายความร้อนของสุนัข

Timing นาทีที่  12.26-15.10

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สุนัขไซบีเรียน

12-28-2015 11-38-55 AM

 

3. ไอศกรีม: คุณสมบัติของไนโตรเจน และกระบวนการทำไอศกรีม

Timing นาทีที่  16.33-18.00

12-28-2015 11-40-47 AM.gif

4. วิทยาศาสตร์อาหาร: เอนไซม์ จุลินทรีย์กับอาหาร การบูด-เน่า รูปแบบการถนอมอาหาร และการทำอาหารแนว molecular gastronomy

Timing นาทีที่  23.00-28.15 โดยประมาณ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Wiki Molecular Gastronomy

Molecular Gastronomy

 

12-28-2015 1-11-00 PM

ผมคิดว่าคลิปรายการ Science Guide ทุกตอนน่าจะใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ทั้งนี้ผู้สอนจำเป็นต้องเลือกคลิปที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและระดับความยาก-ง่าย ผมหวังว่าผู้สอนคงได้รับประโยชน์จากคำแนะนำในบทความนี้ครับ

โฆษณา