ดร.แกง

ขยัน…คือ…คำตอบ

ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์ ครั้งที่ 3

ใส่ความเห็น

เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ผมได้ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับคุณมิงค์ นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์ นักพัฒนานวัตกรรม จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ในกิจกรรม “ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง  จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน (STI Youth)  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลิงค์

ทั้งนี้ “ค้นหาความฝัน เพาะพันธุ์นักวิทย์ ครั้งที่ 1” ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 200 คน ติดตามรายละเอียดที่นี่

20150211_085256_Richtone(HDR)

2015-02-11 12.28.54_resized2015-02-11 17.12.49_resized1423632003969_resized2015-02-14 13.00.36

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s