ดร.แกง

ขยัน…คือ…คำตอบ


2 ความเห็น

เอางานเก่ามาเล่าใหม่

ไม่มีอะไรพิเศษ เพียงแต่ช่วงนี้เขียนวิกิไทยบ่อยขึ้น เมื่อคืนเอางานปริญญานิพนธ์ตอนที่เรียน ป.ตรีที่เภสัชจุฬามาเรียบเรียงใหม่ เรื่อง
ตอนนี้ยังหา reference ไม่เจอ แต่เขียนถูกชัวร์ไม่มีมั่วนิ่ม ตั้งใจว่าจะเขียนอย่างสมำเสมอและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มากก็น้อย
โฆษณา


ใส่ความเห็น

nootropics สารบำรุงสมอง

 

เรื่องที่เขียนนูโทรปิกส์นี้ผมเอาไปลงไว้หลายที่ครับ

1. วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C

2. เอ็ดดูโซน http://www.eduzones.com/newsview.aspx?zone_id=2&type=5&id=33872

ลองมาอ่านเนื้อหาที่ผมเขียนดีกว่าครับ

                 คำว่านูโทรปิกส์ (nootropics) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก คือ noos และ tropein ซึ่งแปลว่า “mind” และ “toward” ตามลำดับ  บางครั้งนูโทรปิกอาจมีชื่อเรียกว่า smart drugs แรกเริ่มนั้นคำนี้ใช้อธิบายฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาที่ชื่อ piracetam ต่อมานิยมใช้คำนี้แพร่หลายมากขึ้น ทำงานโดยเพิ่มปริมาณสารเคมีในสมอง (neurochemicals) ไม่ว่าจะเป็นสารสื่อประสาท(neurotransmitters) เอนไซม์ (enzymes) และฮอร์โมน (hormones)

โดยทั่วไปแล้วนูโทรปิกหมายถึงกลุ่มสารที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับ

1) เพิ่มการทำงานด้าน cognitive function เช่น กระบาวนการเรียนรู้และการจดจำ

2) ช่วยปกป้องสมองจากปัจจัยรบกวนต่างๆ เช่น สารพิษ อนุมูลอิสระ เป็นต้น

3) ต้องไม่มีคุณสมบัติเป็นสารกระตุ้น (classical excitants) ยาสงบระงับ (tranquilizers) หรือ ยารักษาอาการทางจิต (antipsychotics)

4) มีผลไม่พึงประสงค์ต่ำมากๆ

กลไกการทำงานของสารนูโทรปิก

Ginkgo biloba สารสกัดจากใบแปะก๊วยซึ่งมีสารออกฤทธิ์  คือ glycosides และ ginkgolides

เพิ่มประมาณเลือดไปเลี้ยงสมอง

ปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษ อนุมูลอิสระ

ยับยั้งฤทธิ์ของ PAF ที่ทำให้เกล็ดเลือดรวมตัวกัน

Phosphatidylserine

รักษาโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท

เพิ่มจำนวนตัวรับสารสื่อประสาทและกระตุ้นให้ใยประสาทส่วนเดนไดรต์ (dendrite) แตกกิ่งก้านมากขึ้น

กระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาท

Citicoline

รักษาโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์

เพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทอะซีติลโคลีน (acetylcholine)

ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทโดปามีน (dopaminergic system)

Piracetam

ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทโคลิเนอจิก, ระบบประสาทนอร์อดรีเนอจิก และ ระบบประสาทโดปามีน

รักษาตัวรับสารสื่อประสาท โดยเฉพาะตัวรับประเภท เอ็นเอ็มดีเอ (NMDA receptors) และโคลิเนอจิก

ปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษ อนุมูลอิสระ     

 Vinpocetine

เพิ่มประมาณเลือดไปเลี้ยงสมอง

เพิ่มการขนส่งและการลำเลียงกลูโคสเข้าสู่สมอง

เพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทอะซีติลโคลีน

Acetyl-L-carnitine

เพิ่มการผลิตพลังงานในสมอง

ปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษ อนุมูลอิสระ

รักษาตัวรับสารสื่อประสาท

Antioxidants เช่น วิตามินอี และ วิตามินซี

ปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษ อนุมูลอิสระ

 

เอกสารอ้างอิง Mark A. McDaniel, Steven F. Maier, and Gilles O. Einstein

, “Brain-Specific” Nutrients: A Memory Cure?, Nutrition 19:957–975, 2003

 http://www.freewebs.com/neuroscience/nootropics.htm